Turneringsinfo

Klasseinndeling

Klasseinndeling og spilletid Champions Cup 
Klasse Født Spilletid
Klasse GJ2012: * Miniknøtt gutt/jente 2012 26 min, sidebytte uten pause
Klasse J2011: Miniknøtt jente 2011 26 min, sidebytte uten pause
Klasse G2011: Miniknøtt gutt 2011 26 min, sidebytte uten pause
Klasse G2010: Minigutt 2010 26 min, sidebytte uten pause
Klasse J2010: Minijente 2010 26 min, sidebytte uten pause
Klasse G2009: Minigutt 2009 26 min, sidebytte uten pause
Klasse J2009: Minijente 2009 26 min, sidebytte uten pause
Klasse J2008: Lillejente 1. års 2008 26 min, sidebytte uten pause
Klasse G2008: Lillegutt 1. års 2008 26 min, sidebytte uten pause
Klasse J2007: Lillejente 2. års 2007 26 min, sidebytte uten pause
Klasse G2007:
 Lillegutt 2. års  2007  26 min, sidebytte uten pause

 

 

Spilleform/regler

Champions Cup følger i hovedsak NFFs regler for 5’er og 7’er fotball og retningslinjer for cuper og turneringer.

NFF har gjort følgende regelendringer, gjeldende fra 2014, som alle har som mål å fremme utvikling, jevnbyrdighet og fair play:

 • Frisone i femmer- og sjuerfotball ved igangsetting fra keeper ved målspark.
 • Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball for lag som ligger under med fire mål.

Innføring av frisone i femmer- og sjuerfotball, betyr at motstanderlaget ikke kan presse innenfor et bestemt område ved igangsetting fra keeper ved målspark.

Hvorfor?
Erfaring viser at man i kamper med frisone vil få flere pasninger i laget og lengre angrepsvarighet før brudd i spillet. Frisonen gir bedre betingelser for å kunne spille seg fremover fra egen halvdel. Det er store fysiske forskjeller i barnefotballen. Fysisk sterke lag kan ofte profittere på å presse motstanderlaget høyt i banen. Ved å fremme lavere presshøyde i barnefotballen legges forholdene til rette for at lagene kan spille seg ut istedenfor å slå langt. Frisone griper ikke unødvendig inn i spillets idé ettersom press og motstand ikke endres annet enn under selve igangsettingsfasen.

«Målet er å dyrke fram en spillorientert kultur. Dette praktiseres i andre land for å utvikle ferdighet. Vi må ikke tidlig fokusere på å vinne kamper for enhver pris» – Stig Inge Bjørnebye, NFF

Hvordan?

 • Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.
 • Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeper.
 • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
 • Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over midtlinjen i disse situasjonene.
 • Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette.

Generelle regler:

 • Klassene J/G 7, J/G 8, J/G 9 spiller 5’er fotball.
 • J/G 10, J/G 11 og J/G 12 spiller 7’er fotball.
 • Ingen pause mellom omgangene, løpende tid.
 • Kamper som kommer for sent i gang blåses likevel av til fastsatt tidspunkt.
 • Hver klasse inndeles i puljer á 5-8 lag.
 • Hvert lag får spille minimum 3 kamper.
 • Det spilles enkel serie i henhold til kampoppsettet.
 • Det kåres ingen puljevinner.

Jury

Juryen vil bestå av 3 medlemmer som ledes av en person fra arrangørklubben og to øvrige personer arrangøren. Eventuelle protester må innleveres skriftlig til sekreteriatet senest 30 minutter etter at kampen er slutt. Juryens dom er endelig og kan ikke ankes/oppheves.

Drakter/Utstyr

Lag oppført først i programmet beholder sine drakter ved draktlikhet. Arrangør stiller med vester som motstanderlaget kan benytte. Husk leggbeskyttere.

Premiering

Hver spiller får premie.  Premier vil bli utdelt umiddelbart etter at det enkelte lag har avsluttet sin siste kamp.

Praktisk info

Ved ankomst til idrettsparken – Idrettsveien 26, 1640 Råde – Vil dere bli møtt av parkeringsvakter som tar kr 50 for parkering og program. Vi har en kiosk som selger diverse kioskvarer og pølser/burgere. Vi tar kort, kontant og du kan også betale med Vipps!

 • Hoppeslott
 • Fotball-radar
 • Loddsalg
 • Nydelig vær:)