Priser

Priser for guttelag er kr  1000,-

Priser for jentelag er kr  750,-