Priser

Priser for guttelag er kr 1000,-

Priser for jentelag er kr 600,-